Pompy ciepła powietrze-woda

Do produkowanych i sprzedawanych przez Kołton wysokotemperaturowych pomp ciepła powietrze-woda używa się czynnika chłodniczego R290, jakim jest propan. Ma to swoje niepodważalne atuty, albowiem zastosowany w pompie ciepła Airkompakt propan R290 posiada najlepsze właściwości termodynamiczne spośród dotąd stosowanych – na przykład w porównaniu do czynnika R410. Ponadto wykorzystanie w pompie ciepła na propan elektrycznego zaworu rozprężnego, autorskich algorytmów w sterowniku, jak również wymiennika regeneracyjnego Power-Booster, pozwoliło na osiągniecie bardzo dobrych parametrów pracy, szczególnie w ujemnych temperaturach powietrza.

Zarówno konstrukcja pompy, jak i zasady sterowania, służą maksymalnemu wykorzystaniu tych urządzeń do optymalnego ogrzewania pomieszczeń przy minimalnym wykorzystaniu dodatkowego źródła, na przykład grzałek elektrycznych.

Wszystkie te czynniki wyróżniają pompy Airkompakt od konkurencyjnych urządzeń. Przewaga nad pompami innych firm jest uzyskiwana również dzięki temu, że pompy uzyskują wskaźniki COP wyższe nawet o 20- 40%, przy temperaturach zewnętrznych wahających się od -7°C do -25°C. Przekłada się to bezpośrednio na zużycie energii, ponieważ pompa ciepła musi pracować przez większą liczbę godzin w ciągu dobowym, gdy temperatury spadają poniżej zera, a tym samym szybciej zachodzi wychłodzenie budynku. Nasze pompy ciepła świetnie funkcjonują zarówno w budynkach nowych, jak i jak modernizowanych.